Araş. Gör. BURAK SEVİNÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. BURAK SEVİNÇ

T: (0282) 250 2387

M bsevinc@nku.edu.tr

W bsevinc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar Donanım Anabilim Dalı
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2011-2016
Tez:
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2008-2013
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Tufekci P., U. E., S. B., Text classification of web based news articles by using Turkish grammatical features, 2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (18.04.2012-20.04.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Makro Ekonomik Verilerin, Altın, Petrol ve Çapraz Kur Fiyatlarının ve Diğer Bazı Ülke Borsa Endeks Verilerinin, Borsa İstanbul Endeksi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Yapay Sinir Ağı Modeli Oluşturma, BAP, Araştırmacı, 16.03.2015-25.10.2016.