Araş. Gör. BURAK SEVİNÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. BURAK SEVİNÇ

T: (0282) 250 2387

M bsevinc@nku.edu.tr

W bsevinc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar Donanım Anabilim Dalı
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal Projeler
1. Makro Ekonomik Verilerin, Altın, Petrol ve Çapraz Kur Fiyatlarının ve Diğer Bazı Ülke Borsa Endeks Verilerinin, Borsa İstanbul Endeksi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Yapay Sinir Ağı Modeli Oluşturma, BAP, Araştırmacı, 16.03.2015-25.10.2016.